Schadenersatz

Firma Fritpom s.r.o., chráněná dílna splňuje podmínky stanovené § 81 odst. 2 písm.b, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, na jehož základě poskytuje

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ


V souladu s novelou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel, zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením.

 

Firma musí splnit dle zákona:

  1. Zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením
  2. Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí příslušného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnávat
  3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

 

Kontaktujte nás, využijte služeb naší firmy v dodávkách brambor, kořenové zeleniny, ovoce, cibule a my Vám poskytneme náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.